Results of the 17.International Comics and Cartoon Festival , Prizren,Kosovo.

Results of the 17.International Comics and Cartoon Festival , Prizren,Kosovo.

1146 Participations from 71 States,

1 . First Place Golden”Stone Bridge” Award – Agus Widodo-Indonesia
2 . Second Place Silver “ Stone Bridge “Award – Chen Anyong – China,
3. Third Place Bronze “ Stone Bridge “ Award – Antonio Santos – Portugal,
4 . Special Award from “XHENNETCOMICS” Association – Edi Dharma – Indonesia,
5. Special Award –Nima Shahmiri –Iran,
6. Special Award – Czeslaw Prerezak – Poland,


7. Special Award – Muammer Kotbas –Turkey,
8. Special Award – Marco D”Agostino – Italy,
9. Juri Award – Tsocho Peev – Bulgaria ,

10.Juri Award – Damir Novak – Croatia,
11. Honorable Mention – Mehmet Atamer – Turkey ,
12 . Honorable Mention – Nikola Listes – Croatia,


13 . Honorable Mention – Musa Kayra – Cyprus,
14 . Honorable Mention – Shavakat Muzaffar – Uzbekistan,
15. Honorable Mention – Liviu Stanila – Romania,


16 . Honorable Mention – Aliyeh Mazaheri – Iran,
17 . Honorable Mention – Jitet Kustana – Indonesia,
18 . Honorable Mention – Aleksei Kivokustev – Russia ,


19 . Honorable Mention – Madhu Krishnan – India ,
20 . Dmytro Scazhenyk – Ukraine.

Të gjithë pjesëmarrësve dëshirojmë të falënderojmë për mbështejen e fuqishme ,
Ndihemi krenar ,
Falëminderit
Drejtori ekzekutiv ;
Gani SUNDURI

We would like to thank all the participants for their strong support,
We feel proud,
Thank you!
Executive Director:
Gani SUNDURI

Greetings From

IndiaToons