Cartoonist Mr.Hussein Alfarra from jordan

االسم : حسني الفرا
تاريخ امليالد : 3 -12-1961
البلد : االردن
مكان العمل والنرش للرسوم .
موقع الجزيرة نت .
جريدة الدستور االردنية .
موقع السوسنة نت .
موقع بوست نيوزاالردن

Name: Hussein Alfarra 
Date of Birth ; 03/12/1961
Country: Jordan
Work: Cartoonist Since 1989
The Works Published In: Aljazeera net from 2007-2018
addustour News Paper – Jordan from 2007-2010
Asswsana.com – Jordan
Postnwes.com – Jordan

 

 

 

Greetings From: India Toons